SENAT
REKTOR
PROREKTORZY
PEŁNOMOCNICY REKTORA

ADMINISTRACJA
DZIAŁ NAUCZANIA
akademia_do_senat.jpg
REKTOR

Prof. Andrzej STRZELECKI


PROREKTORZY

dr  Barbara OSTERLOFF - GIERAK, profesor AT 

dr Tomasz Grochoczyński

prof. Wiesław Czołpiński - Prorektor ds. Zamiejscowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku


ADMINISTRACJA

KANCLERZ - Beata SZCZUCIŃSKA
TEL (22) 831 69 25, (22) 831 95 45, (22) 831 91 01

International@at.edu.pl


KWESTOR
- Beata TURALSKA

TEL. (22) 831 02 16 w. 115


Kwestura@at.edu.pl


SEKRETARIAT REKTORA I KANCLERZA

tel. (22) 831 95 45, 831 69 25

fax.(22) 831 91 01

rektorat@at.edu.pl


DZIAŁ NAUCZANIA


fax. (22) 831 41 14Wydział Wiedzy o Teatrze
- Ewa FOGLER
(22) 831 02 16 wew. 133
dziekanatWOT@at.edu.pl


Wydział Aktorski - Małgorzata PERCZYŃSKA
tel. (22) 635 74 14 lub (22) 831 02 16 wew.135
dziekanatWA@at.edu.pl


Wydział Reżyserii - Dorota KOLANO
(22) 831 41 14 lub (22) 831 02 16 wew.134
dziekanatWR@at.edu.pl
kubasto.com